logo-light

PD HOTELS (ALTINAY TURİZM) AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun;

Unvanı

:

Altınay Turizm Ve Tic. A.Ş.

Mersis Numarası

:

0061003670000025

Adresi

:

Cumhuriyet Bul. Siteler No: 15 Marmaris/ Muğla

Telefonu

:

0252 417 41 88

Fax

:

0252 417 47 27

e-posta adresi

:

info@pdhotels.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

:

altinayturizm@hs01.kep.tr

 

Altınay Turizm Ve Tic. A.Ş. (“PD Hotels”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı ve iş bağlantılarımızı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

Kişisel verileri işlemeye ilişkin ilkelerimiz

Altınay Turizm Ve Tic. A.Ş. olarak;

 1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
 2. b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
 3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,

 1. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.

Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama
Amacımız Nedir?

Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Verileri
 2. İletişim Verileri
 3. Aile Bireylerine Ait Veriler
 4. Mali ve Finansal Veriler
 5. Özlük Verileri
 6. Diğer Veriler

 

Veri Kategorisi

Kimlik Verileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır

Kimlik verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş birliği yaptığımız üçüncü taraflardan toplamaktayız.

İçerik

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, fotoğraf, kimlik fotokopisi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Gerek misafirlerimiz gerekse iş ilişkilerimiz kapsamında diğer ilgili tarafların kimlik verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın kimlik verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ve iş kanunu gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Çalışan adaylarımızın kimlik verilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, turizm ve gelir idaresi başkanlığı düzenlemeleri için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni SGK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik verilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması, Veri Sorumlusu olarak Hukuki Sorumluluğumuz, sözleşmenin ifası gibi, örneğin; güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak gibi amaçlarla ziyaretçilerin (tesislerimize günü birlik giriş çıkış yapan tüm kişilerin) kimlik verilerini toplamaktayız. 

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

 

Veri Kategorisi

İletişim Verileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

İletişim verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü taraflardan toplamaktayız.

İçerik

Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, oda numarası, posta adresi, elektronik posta adresi ve IP adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Gerek misafirlerimiz gerekse iş ilişkilerimiz kapsamında diğer ilgili tarafların iletişim verilerini tabi olduğumuz mevzuat ve iş kanunu gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak; ziyaretçilerimizi ve misafirlerimizi reklam, kampanya ve promosyonlarımızdan haberdar etmek; sadakat kart programları, istihdam ilişkisi ve otelcilik faaliyetlerimizi ifa etmek gibi amaçlarla toplamaktayız. 

Çalışanlarımızın iletişim verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Çalışan adaylarımızın iletişim verilerini iş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, turizm ve gelir idaresi başkanlığı düzenlemeleri için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni SGK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim verilerini toplamaktayız. 

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması, Veri Sorumlusu olarak Hukuki Sorumluluğumuz, sözleşmenin ifası gibi, örneğin; müşteri memnuniyet anketlerinin yapılmasını veya güvenliği sağlamak gibi amaçlarla söz konusu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

 

Veri Kategorisi

Aile Bireylerine Ait Veriler

Açıklama

Kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

Aile bireylerine ait verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Misafirlerimizin aile bireylerine ait verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın ve velisi oldukları çocukların güvenliğini sağlamak, turizm ve gelir idaresi başkanlığı düzenlemeleri amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni SGK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi ve açık rıza nedeniyle de aile bireylerine ait verileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması, Veri Sorumlusu olarak Hukuki Sorumluluğumuz, sözleşmenin ifası gibi şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; acil durumlarda iletişime geçmek veya çalışan yakınlarına burs vererek eğitimlerini desteklemek gibi sosyal amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

 

Veri Kategorisi

Mali ve Finansal Veriler

Açıklama

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri,  ödeme ve fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden toplanır

Mali ve finansal verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü taraflardan toplamaktayız.

İçerik

Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Gerek misafirlerimizden gerekse iş ilişkilerimiz kapsamında diğer ilgili tarafların mali verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın mali verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde  bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, turizm ve gelir idaresi başkanlığı düzenlemeleri için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni SGK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülüklerdir. 

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali verilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması, Veri Sorumlusu olarak Hukuki Sorumluluğumuz, sözleşmenin ifası gibi sebeplerden ötürü örneğin; sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak gibi amaçlarla mali verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

 

Veri Kategorisi  

Özlük Verileri

Açıklama

İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır

Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler, cinsiyet, boy ve kilo, sosyal sigorta numarası, kan grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgâh, IP kayıtları, banka hesap bilgileri, ikametgâh belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, sağlık bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta bilgileri, konut ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi ve önceki adresi ve imza gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, turizm ve gelir idaresi başkanlığı düzenlemeleri adına söz konusu verileri toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni SGK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki iş sözleşmesi ilişkisi nedeniyle de özlük verilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; şirket oryantasyon programlarına katılım, sigorta, acil durumlarda aile bireyleri ile iletişime geçme ve çalışan adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi  

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

 

Veri Kategorisi

Özel Nitelikli Veriler ( sağlık verileri, ateş, sağlık durum geçmişi v.b)

Açıklama

Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplum ve insan sağlığının korunması amacı ile toplanan verilerdir.

Kimden toplanır

Bu verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik

Özel Nitelikli Veriler salgın kapsamında güvenli konaklama ve faaliyetleri sürdürmek amacı ile alınan Genel Sağlık Durumu ve Geçmişi, Ateş Durumu, Hasta Kişiler ile Temas Durumu gibi sağlık durumunun kontrol edildiği verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Gerek misafirlerimiz gerekse iş ilişkilerimiz kapsamında diğer ilgili tarafların sağlık şartlarının korunması ve bulaş risklerinin önlenmesi ve toplum sağlığının devamlılığı gibi amaçlarla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerdir.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

 

 

Veri Kategorisi

Diğer Veriler ( Lokasyon,  Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Finans, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Görsel Ve İşitsel Kayıtlar, Hukuki işlem Ve Güvenlik Tedbirleri)

Açıklama

Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.

Kimden toplanır

Bu verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik

Kimlik verileri, iletişim ve adres verileri, mali veriler ile CCTV kayıtları, ses kayıtları, manyetik kart kayıtları, çerez kayıtları, iş bağlantılarımıza ait kimlik, iletişim verileri ve mali veriler, Sipariş ve Talep bilgisi, yeterlilik ve sertifika kayıtları, düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler, hukuksal süreçler ile ilgili yasal kayıtlar, konaklamaya dair veriler, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Gerek misafirlerimiz gerekse iş ilişkilerimiz kapsamında diğer ilgili tarafların içerikteki örneklerdeki verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak; güvenliği sağlamak; turizm ve otelcilik faaliyetlerimizi yürütmek; reklam, pazarlama ve promosyonlarda kullanmak; etkinlik ve organizasyonları düzenlemek gibi amaçlarla toplamaktayız.

Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, turizm ve gelir idaresi başkanlığı düzenlemeleri için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni SGK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Vergi Mevzuatlarındaki yükümlülüklerdir.

Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması, Veri Sorumlusu olarak Hukuki Sorumluluğumuz, sözleşmenin ifası, ayrıca meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince,  örneğin; ortaya çıkabilecek hukuksal süreçleri güvence altına almak, sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak, katılımcı sayısına ve katılımcıların özel durumuna veya isteklerine göre etkinlikler düzenlemek, sıklıkla otellerimizde konaklayan misafirlerimize özel fiyat ve konaklama seçenekleri sunmak, kayıp veya kaybolan eşya vb. durumlarda onlarla iletişime geçmek, misafir ve çalışan memnuniyetini ölçmek ve şikayetleri cevaplandırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

 

Kişisel Verilerinizi Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere
Aktarıyor muyuz?

Yetkili Merciler:

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veriyi mevzuat ve yasalarla açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine kendileri ile paylaşırız.

Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.

PD Hotels Tesisleri:

Bunun dışında kişisel verileriniz, aşağıda sayılan ve ileride Turizm Grubumuza katılacak diğer turizm tesisleri ile sizlere daha ayrıcalıklı hizmet sunabilmek amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

 

GRAND IDEAL PREMIUM

IDEAL PEARL

PİCCOLO DREAM

 

Üçüncü Kişiler:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde otellerimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz kapsamları ile sınırlı olmak kaydıyla yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde diğer tesislerimize, hakkın ifası için acenteler, dış sağlayıcılar ve  yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile (yalnızca anonim olarak) paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, karşılama, transfer, rezervasyon vb. hizmet taleplerinizin karşılanması veya unutulan eşyalarınızın tarafınıza gönderilmesi, şirketimiz ile aranızda tesis edilmiş hukuki ve/veya ticari ilişkinin ispatı, faturalarınızın ulaştırılması, gibi amaçlarla bizim adımıza bu hizmetleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde aldığımız kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmadığımız taahhüt ederiz,

 

Ayrıca Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu veya
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu veya
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edildiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu 

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceğimiz Durumlar

Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanundaki kişisel veri işleme

şartlarından biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran

tek unsur değildir. Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da

şartlar öngörülmüştür. Buna göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde,

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 

 

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 1. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

 1. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu

olması,

 

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 1. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu

olması,

 

 1. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:

 • Kanunda , ilgili mevzuatta ve sözleşme paralelinde verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır.
 • Bu ilişkiler sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir.

 Nasıl Koruyoruz?

Tesisimiz tarafından toplanan tüm kişisel verilerin güvenliği için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

 

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl
Kullanabilirsiniz?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

 1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.
 2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.
 3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.
 4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.
 5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.
 6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

 1. Başvuru sahibi, şahsen Altınay Turizm Ve Tic. A.Ş. adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile ilgili merkez lokasyonumuza elden tutanak ile teslimat yapabilir.
 2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile Altınay Turizm Ve Tic. A.Ş. adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.
 3. 5070 Sayılı Elektronik imza kanununda tanımlı olan «Güvenli Elektronik İmza» ile başvuru sahibi şahsen şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta altinayturizm@hs01.kep.tr adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin
Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.